Definisjon:Ballastmotstand

Ohmsk motstand mellom skinnestrengene, representert ved sville og ballast.