Definisjon:Ballastprofil

Tverrsnittsprofil av ballastlaget.