Definisjon:Ballastrensing

Arbeidsoperasjon for å fjerne finstoff/finere partikler fra ballastlaget.