Definisjon:Ballastspenning

De spenningene (definert som kraft pr. arealenhet) som opptrer i ballasten.