Definisjon:Baneprioritet

Banenettet klassifiseres i prioriteter hovedsakelig basert på : Dagens bruk av jernbanenettet, forventet trafikkmessig vekst og samfunnsmessig nytte.