Definisjon:Banestrekning

En definert strekning av et jernbanespor.