Definisjon:Bardunanker

Flat, rund betongskive eller fundament som nedgraves for forankring av bardun.