Definisjon:Basestasjon

Fysisk sted ute der det er plassert fastmontert radioutstyr, mast og antenner.