Definisjon:Batteri back-up

Reservebatterier som automatisk forsyner teleteknisk anlegg ved utfall av primærstrømforsyning.