Definisjon:Begynnelsespunkt

Signal som markerer begynnelsen på en togvei eller skiftevei.