Definisjon:Bendsling

Feste av ledning til isolator med tråd eller spiral.