Definisjon:Beredskapsovergang

Planovergang som kun benyttes når sporet er stengt for trafikk.