Definisjon:Beskyttelsesleder

Leder som, for å forhindre farlig støt, forbinder utsatte deler og andre ledende deler til : hovedjordklemme/hovedjordskinne, eller jordingselektrode, eller jordet punkt eller kunstig nøytralpunkt i strømkilde.