Definisjon:Beskyttelsesskjerm

ledende skjerm benyttet for å skille en elektrisk krets og/eller ledere fra farlige spenningsførende deler
[IEC 60050, 195-06-17 - NEK 400, 203.26]

Jording: Forlegning uisolert i jordsmonn, sammenkobling av tilkoblete fundamenter og jordelektroder, og tilkobling til kjøreskinnene, medfører at den langsgående jordlederen definerer systemjord. Ved uisolert forlegning i jordsmonn bidrar den langsgående jordlederen også til å begrense potensialstigning i returkretsen.
Utjevning: Langsgående jordleder tilkobles returkretsen, og ledende deler kan derfor utjevnes til returkretsen via langsgående jordleder.