Definisjon:Bevegelig avspenning

Forankring av en ledningspart som gir konstant ledningsstrekk ved temperaturvariasjon.