Definisjon:Bitfeilrate

Forholdet mellom antall mottatte feilaktige bit og det totale antallet bit som ble sendt.