Definisjon:Blindspor

Jernbanespor som ender blindt – ofte brukt til hensetting og skifting.

(Kan være sammenfallende med buttspor.)