Definisjon:Blokkpost

Grense mellom to blokkstrekninger.