Definisjon:Blokktelefon

Blokktelefonen er en utvendig telefon som benyttes av togpersonalet, for å oppnå samband med togledelsen i forbindelse med togfremføring. De er plassert ute ved alle hovedsignaler langs Jernbaneverkets spor på fjernstyrte strekninger.