Definisjon:Blokktelefonanlegg

Blokktelefonanlegg består av flere blokktelefoner inkl, sentral enhet/ styringssystem. Og benyttes som samband mellom togpersonale og togledelse i forbindelse med togframføring.