Definisjon:Blokktelefonsentral

Sentral enhet i blokktelefonsystemet som benyttes til styring og riktig ruting av samtaler.