Definisjon:Bolt

Stålstang av forskjellig kvalitet og lengde som brukes til å sikre og stabilisere fjell.