Definisjon:Brennstuksveising

Elektrisk motstandssveising, benyttes for skjøtsveising av skinner i stasjonære anlegg eller i spor med skinnegående maskin.