Definisjon:Bruddfrekvens

Antall skinnebrudd pr. 10 km innenfor et gitt tidsrom.