Definisjon:Brukspunkt

Geodetisk fastmerke, særskilt for Jernbaneverket, der grunnriss- og høydekoordinatene er bestemt ved polygonering.