Definisjon:Brusville

Spesiell tresville for bruk i spor på stålbruer.