Definisjon:Bryterledning

Ledningsforbindelse som fører til/fra en bryter.