Definisjon:Dilatasjon

Lengdevariasjon av skinne eller brukonstruksjon ved temperaturendring eller trafikkbelastning.