Definisjon:Dilatasjonsåpning

Åpning mellom to skinneender for å gi mulighet for langsgående bevegelse.