Definisjon:Dilatasjonsmål

Den beregnede forlengelse en jernbaneskinne må gis for å oppnå sin nøytrallengde før helsveising.