Definisjon:Dimensjonerende hastighet

Den hastighet alle tekniske anlegg minst skal tilfredsstille.