Definisjon:Direkte forrigling

Forrigling som er resultat av direkte virkning av en forriglingsinnretning. Den er uavhengig av alle andre innretninger, og krever således ikke betjening i noen spesiell rekkefølge.