Definisjon:Dobbeltisolert sporfelt

Begge skinnestrenger avisoleres. Banestrømmen ledes til en filterimpedansforbindelse som sørger for at banestrømmen deles i to like store deler som føres til hver av skinnestrengene. Filterimpedansen er konstruert slik at den har relativt stor impedans for sporfeltstrømmen. Sporfeltreléet tilkobles som for enkeltisolert sporfelt.