Definisjon:Drensgrøft

Konstruksjon som suger/samler opp grunnvannet og leder det fram til sikkert avløp.