Definisjon:Driftsovergang

Planovergang som kun benyttes av infrastrukturforvalter og som er stengt for alminnelig ferdsel.