Definisjon:Drivmaskin

Maskin for omlegging av sporveksel eller sporsperre. Den kan ha ett eller flere angrepspunkter.