Definisjon:Dynamisk avstand

Kortvarig avstand mellom spenningsførende del og ikke spenningsførende del når en av delene er i bevegelse.