Definisjon:Effektiv sporlengde

Lengden mellom to middelpunkter; dvs. lengde av et spor det kan settes materiell på uten å sperre nabosporet.