Definisjon:Elektrisk lås

Utstyr som hindrer endring i en bevegelig del ved hjelp av en mekanisk del som opereres elektrisk.