Definisjon:Elektrisk ordre

Ordregiving ved hjelp av elektriske strømmer.