Definisjon:Elektrisk sporvekselkontroll

Innretning som forbindes til en sporveksels tunger og utrustes med kontakter som kan brukes i forrigling, ordre eller kontrollformål.