Definisjon:Elektromagnetisk kompatibilitet (sameksistens)

Elektromagnetisk kompatibilitet (sameksistens) eller EMC

utstyrs evne til å fungere tilfredstillende i sin sone, uten å forårsake utålelig elektromagnetisk forstyrrelse på annet utstyr innenfor samme miljø (sone).

Kilde: IEV ref 161-01-07: the ability of an equipment or system to function satisfactorily in its electromagnetic environment without introducing intolerable electromagnetic disturbances to anything in that environment.