Definisjon:Energiforsyning

Energileveranser fra energileverandør via matestasjoner til kontaktledningsnettet.