Definisjon:Everksjord

Begrepet benyttes for å beskrive jordnettverk som er tilkoblet everkets beskyttlesesjord.