Definisjon:FJS

Fjernstyring/fjernstyrt strekning.