Definisjon:Fagkyndig person

Person med tilstrekkelig kompetanse og godkjenning til å utføre arbeider på spesifisert anlegg.