Definisjon:Fantomsignal

Falskt signalbilde vist på grunn av optiske forhold som refleksjoner, bakgrunnslys etc.