Definisjon:Fasespenning

Spenning mellom nullpunkt og fase.