Definisjon:Fast avspenning

Fast forankring i enden av en ledningspart.