Definisjon:Fastmerkeregister

Systematisk fortegnelse over geodetiske fastmerker som eksisterer/har eksistert for et område med opplysninger om det enkelte geodetiske fastmerket.